Centrum prenatální
diagnostiky Brno

Souhrn:

Naše laboratoř jako jedna z prvních v České republice zvládla  neinvazívní prenatální test trisomie (NIPS) chromozomů č.21 – Downova syndromu,  č.18 – Edwardsova syndromu  a č. 13 – Patauova syndromu.  Tento test byl vyvinut ve spolupráci s belgickou firmou Multiplicom a je distribuován pod názvem CLARIGO.

 

Metodika:

Do krve matky se od začátku těhotenství uvolňují z placenty volné fragmenty DNA. Tyto fragmenty je možné  moderní technikou  NGS (sekvenování nové generace) vyšetřit. Analyzují se  řádově miliony volných fragmentů DNA v mateřské krvi. Relativní četnost fragmentů se hodnotí  bioinformatickou analysou se stanovením  z-score. Trisomie je vysoce pravděpodobná při  statisticky významném zvýšení četnosti fragmentů z určitého chromozomu.

 

Efektivita:

Tato opakovaně validovaná metoda vyšetření volné DNA  plodu v krvi matky diagnostikuje  trizomie chromozomů č. 21, 18 a 13 plodu se senzitivitou nad 99 %.  Spolehlivost zjištění trisomie 21,18,13  je srovnatelná s invasivními metodami vyšetření plodu .
Pozitivní výsledek je nutné  ještě  ověřit pomocí  invazivního  vyšetření.

Indikace:

CLARIGO  může být indikován po 12. týdnu těhotenství při:

 • Zvýšeném riziku trisomie chromozomu č.21 ,13 a 18
 • Atypickém výsledku screeningu s hraničním rizikem.
 • Věku nad 35 let.
 • Obavách o osud gravidity.
 • Suspektním  rodinné anamnese

 

Limitace testu CLARIGO

Trisomie jsou příčinou pouze 1 %  vrozených vad u novorozenců,  takže CLARIGO ( NIPS)  není univerzální prenatální test k vyloučení všech vrozených vývojových vad ( rozštěpy, srdeční vady, vývoj mozku ……  ).  Výsledky  tohoto testu  mohou být zkresleny chromozomální aberací  matky, nízkou  fetální  frakcí, mozaika u plodu. Test není vhodný do 6 měsíců po transfuzi  nebo po transplantaci  kmenových  buněk.

 

V určité části vzorků (v řádu procent) není  možné vyšetření zhodnotit a test je nutné  opakovat !!!.

 

Organizace vyšetření:

Odběr krve na vyšetření CLARIGO  je prováděn nejlépe  po objednání v Centru prenatální diagnostiky.  Součástí tohoto vyšetření je  pohovor s klinickým genetikem, který ještě zváží vhodnost tohoto vyšetření a interpretuje výsledky.

V ceně tohoto vyšetření je zahrnuto i pečlivé ultrazvukové vyšetření v den odběru zaměřené na ev.  markery chromozomálních aberací a ultrazvukové vyšetření v 21. týdnu k vyloučení srdečních a rozštěpových vad  i celkové zhodnocení vývoje plodu.Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.
ultrazvuková, gynekologická a genetická ambulance

Veveří 39, 602 00, Brno

T: +420 542 221 740

E: cpd@prenatal.cz

Otevřeno:

Po - Pá 07:30 - 19:00

Možnosti parkování:

parkoviště samoobsluhy Albert, Veveří 40 parkovací dům Rozmarýn na rohu Kounicovy a Moravského náměstí

Spojení MHD:

tramvaje č. 3, 11, 12, 13, zastávka Grohova

O centru prenatální diagnostiky

Od roku 1998 zajišťujeme péčí na nejvyšší možné úrovni jak odbrné, tak technické.

Nabízíme individuální přístup, rychlé zpracování výsledků a příjemné zázemí.

Navigace

O centru

 • Registrace
 • Služby
 • Časté dotazy
 • Certifikace
 • Galerie
 • Ceník výkonů

 • Výsledky
 • Objednejte se

 

Vyšetření

 • Ultrazvuková vyšetření
 • Genetická vyšetření


Nejčastěji hledáte

 • Vyšetření NT+
 • UZ 3D/4D vyšetření

 

Zajímavosti

 • Dokumenty
 • Průběh těhotenství


Kontakty© Copyright 1998 - 2017, Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.
Webmaster GK Servis spol. s.r.o.